Odoo เปรียบเทียบ ERPNext - ภาพรวม

By Poranut Chollavorn October 3, 2018 ERPNext No comments yet

Odoo และ ERPNext ทั้งสองเป็น Web-based Open Source ERP Software ชั้นนำ ที่เขียนด้วยภาษา Python และ JavaScript

ผมเชื่อว่า ERPNext เป็นทางเลือกที่ดีกว่า เนื่องจาก

 1. ERPNext มีความเป็น Open Source อย่างแท้จริง ERPNext ไม่มี Close หรือ Paid Module
 2. ERPNext มีความสามารถครบครัน พร้อมใช้ตั้งแต่ติดตั้ง
 3. ถึงแม้ ERPNext ยังมีผู้ใช้งานไม่มากเมื่อเทียบกับ Odoo แต่ภาษาที่ ERPNext ใช้ก็เป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และทันสมัย ทำให้การหา Developer เป็นไปได้อย่างไม่ยากเย็น

ข้อมูลบริษัท

ERPNext

ผู้พัฒนา Frappe Technologies Private Limited
สำนักงานใหญ่ Mumbai, India
จำนวนพนักงาน ≈ 20 คน
จำนวน Developer ที่ร่วมพัฒนา 33 คน ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561
รายได้หลัก ERPNext Cloud
(per user/year)

ข้อดี

 • ERPNext ไม่มีการจำกัดฟีเจอร์ต่างๆ ให้อยู่ใน Paid Module ทุกการพัฒนาของ ERPNext จะอยู่ในรูปแบบ Open Source ทั้งหมด ผู้ใช้ทุกคนจะได้รับซอฟต์แวร์ชุดที่ดีที่สุดเสมอ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Odoo

ผู้พัฒนา Odoo S.A.
สำนักงานใหญ่ Brussels, Belgium
จำนวนพนักงาน ≈ 500 คน
จำนวน Developer ที่ร่วมพัฒนา 110 คน ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2561
รายได้หลัก Odoo Enterprise License
(per user/year & per app/year)

ข้อดี

 • Odoo มีบริษัทขนาดบริษัทใหญ่กว่า และมีผู้ร่วมพัฒนามากกว่า การหา Developer และ Implementer สามารถทำได้ง่ายกว่า

ข้อเสีย

 • รายได้หลักของบริษัท มาจากการ ขาย License Odoo Enterprise การพัฒนาหลายๆอย่างจึงอาจถูกจำกัดไว้เป็นฟีเจอร์สำหรับ Odoo Enterprise นั้นหมายความว่า ผู้ใช้งานต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อซื้อ Software ชุดที่ดีที่สุด

แนวทางการพัฒนาโปรแกรม

ERPNext

เน้นการพัฒนา ERPNext และ Frappe Framework ให้มีลักษณะครบครัน และพร้อมใช้

มีการรวมทุก Module ให้อยู่ใน ERPNext ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น Inventory, HRM, CRM, Project Management หรือ Purchasing และ Module อื่นๆ

เมื่อติดตั้ง ERPNext ก็จะสามารถใช้งาน Module ทั้งหมดได้ทันที ไม่ต้องมีการติดตั้งเพิ่ม

ข้อดี

 • Module ทั้งหมดที่รวมอยู่ใน ERPNext และ Frappe Framework จะมีคุณภาพดี เนื่องจากได้รับการทบทวน และตรวจสอบ จากผู้พัฒนาจากทั่วโลก อย่างเท่าเทียม
 • ผู้ใช้งานสามารถเริ่มใช้งานได้เลย เมื่อทำการติดตั้ง ERPNext ไม่ต้องเสียเงิน และเวลา ไปกับการค้นหา และทดสอบ Module ต่างๆมาติดตั้งเพิ่ม

ข้อเสีย

 • ตัวเลือกของ Paid Module มีน้อยกว่า Odoo หากผู้ใช้มีความต้องการที่ไม่เหมือนใคร และนอกเหนือจากที่ ERPNext เสนอ จากจะต้องจ้างพัฒนา ซึ่งอาจมีราคามากกว่าการซื้อ Module สำเร็จรูป

Odoo

เน้นการพัฒนา โดยแบ่งเป็น Module ย่อยๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ หรือซื้อแค่ Module ที่ต้องการได้

การพัฒนา ฟีเจอร์ใหม่ๆ หรือ Module บางอย่าง อาจถูกจำกัดให้อยู่ใน Odoo Enterprise ซึ่งต้องเสียเงินซื้อค่า License เพื่อใช้งาน

เมื่อติดตั้ง Odoo เสร็จ ผู้ใช้งานต้องเลือกติดตั้ง Moudle และฟีเจอร์ที่ต้องการเพิ่มเติม

ข้อดี

 • ผู้ใช้สามารถติดตั้งแต่ Module ที่ต้องการได้
 • มี Paid Module ให้เลือกซื้อมากมาย หากผู้ใช้สามารถหา Module ที่ตรงกับความต้องการได้ ก็จะสามารถประหยัดค่าพัฒนาลงได้

ข้อเสีย

 • Module หลายๆอัน อาจจะไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ และมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน
 • ผู้ใช้อาจต้องเสียเงิน และเวลา เพื่อพยายามหา และประเมิน Module ที่ตรงกับความต้องการ

การออกเวอร์ชั่นใหม่

ERPNext

 • มีการออกพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆ และออกเวอร์ชั่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
 • ใช้การลำดับเวอร์ชั่นแบบ Semantic Versioning คือ x.y.z
  • x คือ Major - เปลี่ยนเมื่อมีการออกฟีเจอร์ที่ใหม่ที่ไม่ Compatible กับเวอร์ชั่นเก่า
  • y คือ Minor - เปลี่ยนเมื่อมีการออกฟีเจอร์ใหม่
  • z คือ Patch - เปลี่ยนเมื่อมีการออก Patch เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม
 • มีการออก Migration Scripts เพื่อย้ายข้อมูลระหว่างเวอร์ชั่น

ข้อดี

 • การอัพเดทระหว่างเวอร์ชั่นสามารถทำได้โดยง่าย
 • ผู้ใช้ได้ใช้ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดตลอดเวลา

ข้อเสีย

 • โปรแกรมมีความเสถียรน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ Odoo เนื่องจาก ERPNext มีการออกฟีเจอร์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
 • ควรมีการอัพเดทโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง

Odoo

ข้อดี

 • โปรแกรมมีความเสถียรมากกว่า เนื่องจากไม่มีการออกฟีเจอร์ใหม่ระหว่างปี
 • การออกแต่ละเวอร์ชั่นจะได้รับการการันตีการแก้ไขข้อผิดพลาด อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี

ข้อเสีย

 • การอัพเดทระหว่างเวอร์ชั่นไม่สามารถทำได้โดยง่าย

Poranut Chollavorn

Founder / Developer at SpaceCode Co., Ltd.

No comments yet

No comments yet. Start a new discussion.

Add Comment